ساکن جزیره تنهایی

دلخوشی ها کم نیست دیده ها کم بیناست . . .

 

آنکه دستــــش را امـــروز آنقـــدر محکـــم گرفتـــه ای•٠

 


دیــــروز عاشـــــق مــن بود•٠

 


دستانــــت را خستــــه نکـــن•٠

 


محکـــــم یـــا آرام•٠

 


فـــردا تو هـــم تنهایـــــی

 

هــمــديــگــر را فــرامــوش نـکنـيـم

شــايد ســالـهـا بـعـد در گــذر جــاده هــا

بـي تفـــاوت از کـنــار هــم بگــذريــم

و بــگويـيـم آن غــربـيـه چـقـدر شــبيـه خـاطـراتـم بود

 

 

خـــــدای من !

نه آن قدر پاکم که کمــــــکم کنی

نه آن قدر بـــــــدم که رهایـــــــــم کنی
... 
میان ایـــــن دو گمم !

هم خود را و هــــم تو را آزار مـیدهم

هر چه قدر تــــلاش می کنم

نتوانستم آنــــی باشـم که تو خواســـتی

و هر گز دوســت ندارم آنی باشم

کــه تو رهایـــــــم کنی ...

آن قدر بی تو تنهـــــا هستــم

که بی تو یعــنی "هیـــچ"

یعنـــی پـــــوچ

خــــــدایا پـس هیــچ وقـت رهــایم نکن

 !

 

عشــق
همین خنده های ساده ی توست
وقتی با تمام غصه هایت میخندی
تا از تمام غصه هایم
رها شوم

عشق را باید از این پرنده یاد گرفت!!

واسه عشقت چتر باش ..

 

 

شده بعضي وقتا يهو ديگه دوستش نداشته باشي؟ به خودت مي گي اصلاً واسه چي دوستش دارم؟ مگه کيه؟ مگه واسم چيکار کرده؟ مگه چي داره که از همه بهتر باشه؟ ... اصلاً من که خيلي از اون بهترم.... بعد به خودت مي خندي که اصلاً واسه چي اينقدر خودتو اذيت کردي؟ يهو، يه چيزي يادت مياد.... يه چيز ِ خيلي کوچيک.... يه خاطره.... يه حرف.... يه لبخند.... يه نگاه.... و بعد.... همين.... همين کافيه تا به خودت بياي و مطمئن بشي که نمي توني فراموشش کنی

 

 

یه موقعی هست
که هی از خودت میپرسی :
اونم دلش برام تنگ میشه یا نه

یا همینقدر که دوسش دارم
دوستم داره یا نه..
یا اصلا بهم فکر میکنه یا نه؟

یه دفه گوشیت زنگ میخوره ..
به جواب همه سوالات میرسی ..
انگار بهترین لحظه دنیاست ...

 

امـروز بـه “ آنـهـایی” مـی انـدیـشـم

کـه رویِ “شـانـه هـایم” گـریـه کـردنـد . . .

و نـوبـتِ “ مــَـن” کـه شـُـد

شـانـه ” خـالـی کـردنـد !!!

 

 

 

میتوان همه زندگی را در آغوش گرفت..... کافی است تمام زندگی ات یک آدم باشد....

زندگیمـــی ..

 

تنهــــایـی یعنــی :
بهش بگی : با تمــــام وجـودم دوســتت دارم ....
اون بگه : عجــب غلطـــی کردم بــــاهـــات آشنـــا شــدم ...بهم وابسته نشو....!!!

 

+نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۱ساعت17:57توسط ساکن جزیره تنهایی | |